Get Adobe Flash player

Młoda Polonia ● Млада полонија

Mgr LIDIJA PLACEK-STOJANOVA
W roku 2003 ukończyła studia na Akademii Medycznej im. „Piastów Śląskich” we Wrocławiu na Wydziale lekarsko-stomatologicznym.
Obecnie mieszka w Skopje i pracuje jak lekarz stomatolog w Gabinecie stomatologicznym "Dr T. Karakamchev".

М-р ЛИДИЈА ПЛАЦЕК – СТОЈАНОВА
Во 2003 година магистрира на Медицинската академија „Пиастув Шлонских“ во Вроцлав на Факултетот за лекари – стоматолизи.
Сега живее во Скопје и работи како стоматолог во Стоматолошкиот кабинет „Д-р Т. Каракамчев“.


Mgr inż. ALEKSANDER JAKOVIK
W roku 2004 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej – Sterowanie Ruchem Lotniczym na Wydziale Transportu.
Obecnie prowadzi własną firmę „Tollaks” sp. z.o.o. w Skopje.

М-р инг. АЛЕКСАНДАР ЈАКОВИЌ
Во 2003 година магистрира на Варшавската Политехника на Одделот за управување со авио сообрачајот на Факултетот за транспорт. „Пиастув Шлонских“ во Вроцлав на Факултетот за лекари – стоматолизи.
Сега живее во Скопје и води сопствена фирма “Толлакс“ ДОО – Скопје.


Mgr PAWEŁ RISTOVSKI
Studiował w latach 2000-2005, studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim - Stosunki Międzynarodowe.
Obecnie mieszka we Wrocławiu prowadzi działalność gospodarczą.

М-Р ПАВЕЛ РИСТОВСКИ
Студираше од 2000 – 2005 година магистерски студии на Вроцлавскиот универзитет – Меѓународни односи.
Сега живее во Вроцлав и има сопствена фирма.
MAJA VUČKOVIĆ TRAJANOVSKA Mgr MAJA VUČKOVIĆ (TRAJANOVSKA)
W roku 2005 ukończyła studia na UJ w Krakowie – Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
Obecnie pracuje w State Street Polska i mieszka w Krakowie.

М-р МАЈА ВУЧКОВИЌ (ТРАЈАНОВСКА)
Во 2005 година завши магистерски студии на Јагиелоњскиот универзитет во Краков – Меѓународни односи на Факултетот за меѓународни и политички студии.
Сега живее во Краков и работи во State Street - Полска.MARTA MACZKOWSKAMgr MARTA MACZKOWSKA
Mgr filologii angielskiej - Uniwersytet Jagellonski w Krakowie, ukonczyla takze podyplomowe specjalistyczne studia piarowskie w Wyzszej Szkole Europejskiej im. ks. JozefaTischnera w Krakowie.
Pracuje w korporacji Shell w Holandii.

М-р МАРТА МАЧКОВСКА
Магистер по англиска филологија на Јагиелоњскиот универзитет во Краков. Заврши, исто така, подипломски специјализирани студии за односи со јавност во Високата Европска школа “Јузеф Тисхнер“ во Краков.
Работи во корпорацијата Shell во Холоандија.


Mgr ANNA MARIA SVETOZAROV
Mgr filologii angielskiej - Uniwersytet Wroclawski.
Pracuje jako profesor jezyka angielskiego we Wroclawiu.

М-р АННА МАРИЈА СВЕТОЗАРОВ
Магистер по англиска филологија на Вроцлавскиот универзитет.
Работи како професор по англиски јазик во Вроцлав.
Mgr VIKTORIA DOŠLAKOSKA
Ukonczyla studia na Akademii Muzycznej we Wroclawiu (klasa fortepianu).
Pracuje w Belgii.

М-р ВИКТОРИА ДОШЛАКОСКА
Заврши студии на Музичката академија во Вроцлав (класа клавир).
Работи во Белгија.
Mgr STEFAN DONEVSKI
W roku 2006 ukończył studia na Uniwersytecie w Łodzi na Wydziale Mikrobiologii.
Obecnie pracuje w Biooutsource Ltd.Technology Terrace Glasgow, Szkocja.

М-р СТЕФАН ДОНЕВСКИ
Во 2006 заврши студии на Универзитетот во Лоѓ на Факултетот за микробиологија.
Сега работи во Biooutsource Ltd.Technology Terrace во Глазгов, Шкотска.
Mgr SILVIJA ZLATANOVSKA
W 2006 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Obecnie pracuje w Ambasadzie RP w Skopje.

М-р СИЛВИЈА ЗЛАТАНОВСКА
Во 2006 година заврши студии на Јагиелоњскиот универзитет во Краков на Факултетот за управување и општествена комуникација.
Сега работи во Амбасадата на Република Полска во Скопје.


Mgr IVO RISTOVSKI
W roku 2011 ukończył studia na AWF we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii.
Obecnie pracuje w klinice „ACIBADEM SISTINA” w Skopje.

М-р ИВО РИСТОВСКИ
Во 2011 година заврши студии на Академијата за физичко воспитување во Вроцлав на Факултетот за физотерапевти.
Сега живее во Скопје и работи во клиниката „ACIBADEM SISTINA” во Скопје.DAVID TRAJKOVSKIMgr DAVID TRAJKOVSKI
W roku 2011 ukończył studia na AWF we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Obecnie pracuje jako przewodnik turystyczny (jedyny polskojęzyczny w Macedonii) oraz prowadzi hostel „Hi Skopje” w Skopje.

М-р ДАВИД ТРАЈКОВСКИ
Во 2011 година заврши студии на Академијата за физичко воспитување во Вроцлав на Факултетот за туризам и рекреација.
Сега работи како туристички водич (единствен со полски јазик во Македонија) и го води хостелсот „Hi Skopje” во Скопје.


Mgr IVONA BOČVAROVA
Mgr filologii francuskiej - Uniwersytet Wroclawski.
Pracuje w korporacji IBM we Wroclawiu.

М-р ИВОНА БОЧВАРОВА
Магистер по француска филологија на Вроцлавскиот универзитет.
Работи во Корпорацијата IBM во Вроцлав.
Mgr TAŠKO ŠUMAROV
Skonczyl ekonomie na Uniwersytecie Wroclawskim.
Pracuje we Wroclawiu.

М-р ТАШКО ШУМАРОВ
Завршил економија на Вроцлавскиот универзитет.
Работи во Вроцлав.
Mgr BRANKICA DIMITRIEVA
Skonczyla nauki polityczne na Uniwersytecie Wroclawskim.
Pracuje w korporacji HP we Wroclawiu.

М-р БРАНКИЦА ДИМИТРИЕВА
Заврши политички науки на Вроцлавскиот универзитет.
Работи во Корпорацијата HP во Вроцлав.
EWA MACZKOWSKA,
Ukonczyla studia licenjackie na filologii angielskiej na Uniwersytecie Wroclawskim.
Pracuje w korporacji IBM we Wroclawiu.

ЕВА МАЧКОВСКА
Заврши студии од прв степен (лиценцијат) по англиска филологија на Вроцлавскиот универзитет.
Работи во корпорацијата IBM во Вроцлав.
ANA TRAJKOVSKA
W roku 2012 ukończyła studiana AWF we Wrocławiu, kirunek Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego.
Obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Organizator Przedsięwzięć Turystycznych, AWF we Wrocławiu.

АНА ТРАЈКОВСКА
Во 2012 година заврши студии од прв степен (лиценцијат) на Академијата за физичко воспитување во Вроцлав на Факултетот за туризам и рекреација.
Сега е студентка на втора година на магистерски студии на Одделот Организатор на туристички оператори на Академијата за физичко воспитување во Вроцлав.


MARIJA DOŠLAKOSKA
Studiuje na III roku psychologii na Uniwersytecie Wroclawskim

МАРИЈА ДОШЛАКОСКА
Студира психологија на Универзитетот во Вроцлав.


Emilija Trajkovska EMILIJA TRAJKOVSKA
W roku 2010 zaczeła studia na AWF we Wrocławiu, kirunek Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego.
Obecnie jest studentką ostatniego roku studiów licencjackich.

ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА
Во 2010 година почна студии на Академијата за физичко воспитување во Вроцлав на Факултетот за туризам и рекреација на Факултетот за физичко воспитување.
Сега е на последна година на студии од прв степен (лиценцијат).


FILIP SVETOZAROV
Studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu.

ФИЛИП СВЕТОЗАРОВ
Студира економија на Универзитетот во Вроцлав.

BILJANA BOJKOVSKA
Jest absolwentką pierwszej generacji filologów polskich (1999 rok) na Wydziale Filologicznym w Skopje, Katedra Języka Polskiego i Literatury. Mieszka w Skopje i pracuje w firmie „Namiko”, zajmującej się organizacją kursów, sympozjów, konferencji.

БИЉАНА БОЈКОВСКА
Дипломира во првата генерација на полонисти 1999 година на Филолошкиот факултет во Скопје на Катедрата за полски јазик и книжевност. Живее во Скопје и работи во „Намико“ – Компанија за организација на настани.


MARCIN PANCZEV
W 2001 roku ukończył studia na AGH w Krakowie.
Posiada własna firmę „GEOMART”.
Mieszka w Poznaniu.

МАРЧИН ПАНЧЕВ
Во 2001 година дипломираше на АГХ во Краков.
Има сопствена фирма „ГЕОМАРТ“.
Живее во Познањ


WIKTOR PANCZEV W 2004 roku ukończył Wydział Architektury na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Pracuje w firmie „Dworek Polski” IMKC.
Mieszka w Warszawie. ВИКТОР ПАНЧЕВ Во 2004 заврши архитектура на Јагиелоњскиот универзитет во Краков.
Работи во фирмата „Дворек полски“ ИМКЦ.
Живее во Варшава.


DANIEL SIMIĆ - ДАНИЕЛ СИМИЌ


IGOR KULAČKOV - ИГОР КУЛАЧКОВ


VLADO MADZAR- ВЛАДО МАЏАР


BOBI MITEV - БОБИ МИТЕВ


ALEKSANDAR GEORGIEVSKI - АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВСКИ


EMILIJA VELKOVA - ЕМИЛИЈА ВЕЛКИВА


ELENA ATANASIU - ЕЛЕНА АТАНАСИУ


FILIP GEORGIEVSKI  - ФИЛИП ГЕОРГИЕВСКИ


IVONA ATANASIU - ИВОНА АТАНАСИУ