Get Adobe Flash player

Organizacja ● Организација

Władzami Towarzystwa są: 

Walne Zgromadzenie

Zarząd w składzie:

- prof. dr Bożin Donevski, przewodniczący; 

- Anna Trajanovska, wiceprzewodnicząca; 

- Krystyna Markovska, sekretarz; 

- Danuta Ananieva, odpowiedzialna za działalność Oddziału w Koczani

- Grażyna Fakov, odpowiedzialna za działalność Oddziału w Prilepie

- Danuta Gjorgjevska, odpowiedzialna za działalność Oddziału w Tetovie

- Małgorzata Maczkovska, odpowiedzialna za działalność Oddziału w Bitoli.

Polska szkółka w Skopiu

- Elżbieta Barakoska, odpowiedzialna za pracę szkółki.


Органи на Друштвото 

Собрание

Управен одбор во состав: 

- проф. др Божин Доневски, претседател; 

- Анна Трајановска, потпретседател; 

- Кристина Марковска, секретар;

- Данута Ананиева, член, одговорна за работата на разгранокот во Кочани

- Гражина Факов, член, одговорна за работата на разгранокот во Прилеп

- Данута Ѓорѓевска, член, одговорна за работата на разгранокот во Тетово

- Малгожaта Мачковска, член, одговорна за работата на разгранокот во Битола.

Полско училиште во Скопје:

- Елжбиета Баракоска, одговорна за работата на училиштето