Get Adobe Flash player

Kontakt ● Контакт

Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej „Wisła”

1001 Skopje, P.O. Box 483, Republika Macedonii
Tel./fax: (++389 2) 2 447 128
e-mail:  wisla@wisla.org.mk

Adres

Klub „Polonia” – Skopje

Pomieszczenie samorządu lokalnego „Bote Bocevski”
Miejskie Centrum Handlowe - Skopje
Zebrania: w każdy piątek od godz. 18.00

Polska Szkółka – Skopje

Pomieszczenie samorządu lokalnego „Bote Bocevski”

Miejskie Centrum Handlowe - Skopje
Zajęcia w każdą sobotę* od godz.:

- 10:30 часот (młodsza grupa)
- 11:30 часот (starsza grupa)
Wykładowca: Eżbieta Barakoska* (wrzesień – maj) Biuletyn „Wisła”

Redaktor: Anna Trajanovska

Adres: 1001 Skopje P.O. Box 483, Macedonia
e-mail:  annatrajanovska@gazeta.pl

Друштво за македонско-полско пријателство и соработка “Висла”

1001 Скопје, П.Ф. 483, Република Македонија
Тел/факс: (++ 389 2) 2 447 128
e-mail:  wisla@wisla.org.mk

Aдреса

Клуб "Полонија" - Скопје

МЗ. "Боте Боцевски"
ГТЦ - Скопје
Состаноци: секој петок од 18:00 часот

Полско Училиште - Скопје

МЗ. "Боте Боцевски"

ГТЦ - Скопје
Предавањата се во секоја сабота* од :

- 10:30 часот (мала група)
- 11:30 часот (голема група)
Предавач: Елжбјета Баракоска* (септември - мај) Билтен "Висла"

Главен и одговорен уредник: Анна Трајановска

Адреса: 1001 Скопје P.O. Box 483, Македонија
e-mail:  annatrajanovska@gazeta.pl